Altfor lenge har velferdsprofitørene fått være med på en profittfest betalt av fellesskapets skattepenger.

Ingen regjering har så langt gjort noe for å begrense profitten, et sterkt Rødt vil etter valget sette en stopper for profittfesten. I et innlegg i Nettavisen 15. juli skrev stortingskandidat for Høyre, Morten Steensrup, at: «Det er ikke tvil om at Rødt allerede har hatt en betydelig påvirkning på den politikk Arbeiderpartiet går til valg på ved stortingsvalget i september.» Det han sikter til er at Rødt har blitt dominerende i debatten om profittfri velferd og da særlig når det kommer til barnehagesektoren. Det er få steder man tydeligere kan se konsekvensene av velferdsprofitørene og deres lobbyorganisasjons politikk enn på barnehagefeltet. Så når Steensrup mener vi har beveget Arbeiderpartiet i dette spørsmålet må vi selvsagt ta det som et kompliment, men vi kan ikke si oss fornøyd med det.

Fordi det trengs sterkere lut mot velferdsprofitører enn hva både regjeringa, Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan stille opp med. Senterpartiet har også vingla mye i det siste og det virker ikke som at de vil gi velgerne et klart svar om profitt i velferden før valget. Så langt har ingen regjering, enten den har vært rødgrønn eller mørkeblå, klart å gjøre noe for å begrense profitten i barnehagesektoren. Etter man på begynnelsen av 2000-tallet åpnet for at kommersielle barnehager kunne få statsstøtte på lik linje som kommunale barnehager, har barnehagesektoren blitt «big business» for kommersielle barnehageeiere.

Milliarder av kroner har forsvunnet ut av barnehagene og ned i private lommer. Avkastningen har faktisk vært tre ganger høyere i barnehage enn på børsen. Tall hentet fra Telemarksforskning og gjengitt i De Facto`s-rapport 2: 2021 sier at 596 av kjedebarnehagene i Norge er eid av de fire største barnehagekonsernene –Læringsverkstedet (230), FUS-barnehagene (178), Espira (100) og Norlandia/Kidsa (88). Det er heller ingen grunn til å tro at det vil bli bedre framover, tvert imot. I Kristiansund er det kun læringsverkstedet av disse som er representert med 4 barnehager i tillegg har Læringsverkstedet en barnehage på Averøya.

Ifølge det regjeringsnedsatte barnehageutvalget, som skulle se på framtidig finansiering av private barnehager, vil de fem største kommersielle barnehagekjedene eie halvparten av de private barnehagene i 2029 hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag.

«Når inntjeninga i førti prosent av de private barnehagene er så stor at det kan kalles superprofitt, da bør alle som er interessert i fornuftig bruk av offentlige midler reagere», sier Knut Storberget, som har ledet barnehageutvalget. Dette viser bare at vi altfor lenge har latt de kommersielle aktørers profittmotiv blitt styrende. «I forhold til privat eierskap er det derfor faktisk ganske mye som står på spill ved høstens valg», skriver den samme Høyre-politikerne videre i innlegget sitt. Det har han helt rett i, høstens valg kommer til å bli et skjebnevalg for landets velferdsprofitører. Men spørsmålet som gjenstår er: vil en ny rødgrønn regjering sette ned foten for profittfesten eller vil de nok en gang la seg presse av mektige kommersielle krefter? Etter valget i høst vil et sterkt Rødt være en klar stemme i kampen mot velferdsprofitørene. Jeg kan love at Rødt skal kjempe med nebb og klør for å sikre at nytt flertall ikke bare betyr nye navn på ministrene, men også ny politikk.

Les også

De private barnehager og Storberg-utvalget

Les også

KS-lederen skjønnmaler forslag som vil gi forskjellsbehandling