Stilte seg opp med laser ved skolevei: – Det er mye som foregår der

Skolevei, fotgjengerovergang, busslomme, avkjørsel til butikk ... – Det er mye som foregår der, og viktig at vi vises på slike steder.