Sterke reaksjoner på Hurtigrutens forslag til nye rutetider for Kristiansund

Flere går imot Hurtigrutens forslag til ruteendringer for Kristiansund.