Gå til sidens hovedinnhold

Sterke drivkrefter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med dagens klimasituasjon snakkes det mye om naturens egne sterke drivkrefter, som er knyttet til elementene jord, ild, luft og vann. Hva med våre egne sterke drivkrefter?

Seksualitet og kjærlighet er blant disse drivkreftene. Disse begrepene er nært knyttet til hverandre og er meget sterke drivkrefter i vår søken etter en lykkelig tilværelse. I dagens samfunn erfarer vi at konflikter mellom disse begrepene stadig oppstår, og skaper problemer både i ekteskap og blant kjærlighetssøkende unge mennesker. Konflikter oppstår ofte når en av partene av ulike grunner ikke lenger klarer å tilfredsstille den andre parten seksuelt. Det kan skje når en av partene i et forhold har stort behov for kjærlighet, men manglende lyst eller evne til sex. Det kan også skje når en av partene har stort behov for sex, men manglende evne til kjærlighet.

Med bakgrunn i at seksualdriften er en av våre sterkeste drivkrefter, er det naturlig for meg å spørre om vår seksualitet og vårt kjærlighetsbehov kan, for enkelte, ha en negativ effekt. Meningene om dette spørsmålet er ulike. Mange mener at skuffelser i samboerskap og i kjærlighetsforhold kan føre til at enkelte får et svært negativt selvbilde, som kan føre til destruktive tanker, som igjen kan gjøre skader på kropp og på sjel. Disse mener, med andre ord, at seksualitet har betydning for vår helse.

Lykkefølelse og nederlagsfølelse i forbindelse med de sterke drivkreftene har folk til alle tider vært opptatt av. Disse kreftene har de fleste mest kjente forfatterne i verden, på en eller annen måte, vært innom. For å si med Holberg: «Alle vet at Jeppe drikker, men ingen spør om hvorfor». Sigmund Freud lanserte, som kjent, en rekke teorier som hadde med seksualitet å gjøre. Han mente bl.a. at mye av vår atferd var styrt av vår seksualitet og vårt kjærlighetsbehov.

I dag opplever vi stor økning av rusmisbruk og psykiske lidelser blant unge mennesker. Når vi erfarer at reklamen og sosiale medier presenterer et seksuelt tiltrekkende utseende, både angående kropp og klær, for å oppnå kjærlighet, er det grunn til å spørre om konflikter mellom våre sterke drivkrefter kan være en av grunnene til økningen av unge lidende mennesker. Hvis det er tilfelle, bør reklamen og sosiale medier ta et større ansvar.

Personlig mener jeg at både reklamen og sosiale medier er med på å ødelegge mange unge menneskers selvbilde. Alle vil forstå at et negativt selvbilde kan føre til ensomhet, som igjen kan føre til rusmisbruk og psykiske lidelser.

Kan dagens situasjon på sikt forbedres? Ja, kanskje. Hvis det er noe i teoriene om våre sterke drivkrefter, bør kanskje ressursene innen seksualterapi for par og enkeltpersoner økes.

Kommentarer til denne saken