Flere steder på Rv 70 er det planlagt vedlikeholdsarbeid i kveld og i natt. Det vil påvirke framkommeligheten på veien markant for de som er ute på veien i kveld.

Vi starter med Freifjordtunnelen. Her er det planlagt vedlikeholdsarbeid fra klokken 21. Grunnet dette vil det være redusert framkommelighet og manuell dirigering mens arbeidet pågår.

Det skal etter planen være ferdig før klokken 06.00 tirsdag morgen.

Det blir også vedlikeholdsarbeid i Eikremtunnelen, men her blir tunnelen stengt. Det blir den fra klokken 18 mandag kveld. Det vil bli skiltet omkjøring på stedet mens utrykningskjøretøy kan passere, melder Statens vegvesen på 175.no.

En bit lengre sør på Rv 70 er det også planlagt vedlikeholdsarbeid på strekningen mellom Gyltunnelen og Vulviktunnelen. Her blir det stedvis manuell dirigering og ledebil, med en ventetid på ca. 15 minutter.

I tillegg til arbeidet på Rv 70, er det også planlagt arbeid på Fv 62 i Sunndal i kveld og i natt. Her er det planlagt arbeid i både Skrøotunnelen og Øksendalstunnelen. Her blir det og manuell dirigering og ledebil, med en ventetid på ca. 15 minutter. Arbeidet i Skrøotunnelen starter klokken 21 mandag kveld mens det starter 01 natt til tirsdag i Øksendalentunnelen. Begge steder vil arbeidet vare til klokken 06.00.

På begge stedene er det også planlagt arbeid i morgen. Da vil det vare fra klokken 18 til klokken 06.