Fylkesvei 6138 i Sunndal stenges på grunn av fare for ras.

Meldingen fra Vegtrafikksentralen kom like før klokken 2200.

De kan meddele at de er usikre på når veien eventuelt vil bli åpnet igjen.

– Det er helt væravhengig. Det vil bli gjort en løpende vurdering hver dag fremover, sier trafikkoperatør Roger Berg.