Det pågår anleggsarbeid på Nordlandet for å oppgradere avløpsstrukturen til Kristiansund, og dette har nå gått over i en ny fase med større byggeaktivitet ved Bergan sykehjem.

På grunn av dette må gangveien i området stenges fra og med torsdag 1.6 februar, opplyser Kristiansund kommune på sine nettsider.

Stengingen skjer på en del av gangveien som går fra området mellom rundkjøringen ved Nordsundbrua og Bergan sykehjem / Nordlandet ungdomsskole.

– Anleggsarbeidet gjør at Bergan sykehjem, bofellesskapet og nærområdet vil oppleve økt støy og redusert framkommelighet på strekningen i forbindelse med arbeidet. Det vil være gravearbeid, sprengningsarbeid, og mye tungtrafikk i anleggsområdet, så beboere og besøkende må medberegne en del støy, og redusert framkommelighet, skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen varsler også flere parkeringskontroller.

– Det vil bli utført flere kontroller mot ulovlig parkering i rundkjøringen, skriver Kristiansund kommune.

Anleggsarbeidet er planlagt å vare til midten av mai.