Barneavdelinga ved sykehuset i Kristiansund skal holde stengt én uke i jula. Dette sammenfaller med når fødeavdelingen i Kristiansund er stengt.

Eli Bente Langva, avdelingssjef Barn, sier i en e-post til Tidens Krav:

– I november gikk det ut informasjon til kommunene og internt i Helse Møre og Romsdal om at barneavdelinga ved sykehuset i Kristiansund skal holde stengt én uke i jula. Dette skjer i uke 52, fra 21. desember klokken 15. til og med 28. desember. Dette sammenfaller med når fødeavdelingen er stengt. Når det gjelder akutt syke barn i denne perioden, vil vi følge samme prosedyrer som ved andre stengningsperioder. Våre behandlere vil ha en dialog med våre faste pasienter i forkant av stengningen slik at vi legger en plan for oppfølging av disse i denne perioden.

– Bakgrunnen for at sengeposten stenges en uke er for å opprettholde lovlige tjenesteplaner for de ansatte, sier Langva og håper på forståelse for dette.