Heim kommune har i løpet av helgen mottatt beskjed om ni positive hurtigtester.

Fire av testene kan knyttes til Valsøyfjord barnehage.

Dette opplyser kommunen på side hjemmesider.

Det er gjennomført ytterligere testing. I påvente av flere prøvesvar, og for å få oversikt, velger kommunen å stenge Valsøyfjord barnehage både mandag og tirsdag. Kommunen tar en ny vurdering om eventuelt videre stenging i løpet av tirsdag. Foresatte er informert.

Kommunen opplyser videre at to av de positive testene tilhører elever som går i 5. klasse på Halsa barne- og ungdomsskole. Det er gjennomført testing og det er per nå ikke grunnlag for å sette inn tiltak i forbindelse med disse tilfellene.