Torsdag stemte Stortinget nei på et forslag om å bevare fødeavdeling i Kristiansund etter at sykehuset på Hjelset har åpnet. Det skriver NRK.

Forslaget var et representantforslag fra Seher Aydar i Rødt. Ifølge NRK stemte 91 imot og ni stemte for. Forslaget fikk bare to stemmer fra regjeringspartiene. Dette ble først fremmet i oktober og stemt over i går, torsdag 16. desember.

OBS: Kommunikasjonsavdelingen har gjort Tidens Krav oppmerksom på at de to stemmene fra Arbeiderpartiet ble gitt ved en feil. Ingen fra partiet stemte for forslaget.

Bakgrunn: Ny runde i Stortinget på føde i Kristiansund

Aydar kommenterte at dette viser at Hurdalsplattformen ikke er noen garanti for fødeavdeling i Kristiansund.

Den nye Ap/Sp-regjeringen vil bevilge 25 millioner kroner «for å kunne gjenåpne og opprettholde et godt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal ved sykehuset i Kristiansund».

Nå er åpningen av føden utsatt til over nyttår, mens barselavdelingen i Kristiansund åpnes 10. januar 2022.