Stemte ned forslag om å avgrense fergeavløsningsmidlene

Fylkeskommunedirektøren led et knusende nederlag i samferdselsutvalget da han ville begrense muligheten til å finansiere framtidige veiprosjekter med de fergeavløsningsmidlene man faktisk mottar fra Staten.