Jeg synes det er underlig at noen mener at framtida for «byen oss» ligger i Trøndelag. Jeg leste et innlegg fra Nordmørslistas førstekandidat hvor han lister opp fordelene. Det var tynne saker. Vi kan ikke basere et så viktig spørsmål på antakelser.

Vi vet ikke noe om hva utfallet er med hensyn til; sykehus, videregående skoler, Campus, kulturhus og eventuelt større tilfang av offentlige arbeidsplasser.

I tillegg sliter jeg virkelig med tanken om at Kristiansund skal være en trøndersk øykommune med nordmørskommuner rundt hele kommunegrensen. Jeg har sett argumentet om at da vil kanskje Averøy, Tingvoll, Smøla og Aure revurdere sitt standpunkt. Vi kan ikke stemme for et så dramatisk skifte med vage håp om at andre skal følge oss en gang i framtiden.

Klinger dårlig

For meg klinger det dårlig at det er Nordmørslista som fronter JA-kampanjen. Det er ikke å si ja til Nordmøre som blir resultatet. Det vil fort bli en splid inn i et godt samarbeid med våre nærmeste naboer. Vi kan ikke bli handelssentrum og drivkraften på Nordmøre ved å være en del av Trøndelag, samtidig som våre beste venner er i Møre og Romsdal.

Det er ikke vanskelig å se uretten som har rammet kommunen vår gjennom mange år, det kan ingen komme bort ifra. I dag ser vi at tonen har blitt en annen, og bevisstheten rundt denne uretten har forståelse helt inn til regjering og storting.

- Det kommer til å bli etablert en Campus med store muligheter for å gjøre en stor forskjell for framtiden.

- Det vil bli et nytt kulturhus basert på et spleiselag med fylke og stat.

- Sykehuset på Hjelset vil bli bygd.

Næringslivet ser mulighetene

Innenfor næringslivet ser vi at fogderistriden ikke er så framtredende. Bedrifter med røtter i byen og på Nordmøre har kjøpt opp mange bedrifter i Molde og Romsdal. Og flere romsdalsbedrifter har kjøpt og etablert seg her og på Nordmøre. Det styrker arbeidsplasser og gir større valgmuligheter for de fleste.

Les også

– Jeg er fryktelig glad for å være med på laget som bygger en fremtidsby

Når det gjelder sykehuset i Kristiansund, så er jeg gjerne med på kampen for å bevare føde/akutt. Vi må imidlertid ta innover oss at mye er forandret og mye vil bli utrolig annerledes i framtiden omkring medisinsk behandling. De fleste av oss som kommer i en situasjon der vi må gjennomgå store operasjoner, vil ønske at de som skal utføre dette er skikkelig proffe og har utført tilsvarende svært mange ganger. Det betyr gjerne et stort sykehus. Derfor er jeg med på å kjempe for at sykehuset vårt skal bli det beste DMS i landet, med flere avanserte oppgaver enn det vi kan tenke ut akkurat nå.

Ikke attraktiv av å hate

Vi kan ikke bygge ei framtid basert på et hat mot romsdalinger, det gjør ikke kristiansunderen bedre ved å hate en hel region. Hat og skuffelse er ikke noe vi blir en attraktiv kommune av. Optimisme og konstruktiv handlemåte er bedre måter å gå framover med. Vi må møte motgangen vi har blitt møtt med, gjennom dyktige nettverksbyggere og politisk press fra alle kommunens partier.

Og til slutt det viktigste: Styrke samarbeidet med alle våre gode naboer på Nordmøre, det gir styrke og skaper muligheter for alle. Gå og stem for et samlet Nordmøre!

Les også

Hva Molde (og fylkeskommunen) klarer og ikke vi

Les også: – Innad i et fylke skal man ikke slåss med hverandre, man skal slåss sammen

Les også: Ohrvik og slåsskamper