Stavneset og den unike naturen mot Atlanterhavet er truet nå igjen! Et privat firma vil etablere seg på Tøfta hvor de vil få gratis/vederlagsfrie konsesjoner på laks fordi det kan kalles et landbasert oppdrett.

De skal sprenge seg ned i fjellet rett ved Atlanterhavstunnellen med en mengde stein som tilsvarer ca. hele Bremsneshatten! Dette skal de dumpe i sjøen for å lage en gigantmolo og i sin helhet «okkupere» sjøen i et omfang på hele 190 da! Vi andre ville ha blitt anmeldt for dette hvis vi gjorde det som en privatperson!

Hvor er miljøvernet?

Foruten disse enorme mengdene med stein vil det komme 950 tonn nitrogen, 80 tonn fosfor og 1398 tonn karbon årlig. Er det virkelig noen politikere som vil bli med på dette? Hvor er miljøvernet i havet?

Da dette var oppe i Averøy kommunestyre for flere år siden var jeg som representant for SV den eneste som sa nei. Senere har det vært en lang sak i fylket og departement med forskjellige svar, men nå har retten gitt klarsignal på at definisjonen om «landbasert oppdrett» er korrekt. Så da er det på igjen for å få disse gratis konsesjonene til 30.000 tonn fisk.

Fantastisk turområde

Statsforvalteren kom den gang med innvendinger mot plana: «-Av hensyn til landskapet, friluftsliv og naturverdier: Industrianlegget vil bli stort og dominerende i landskapet ut mot Stavneset slik at verdien av området som et verdifullt kystlandskap og regionalt viktig friluftsområde vil bli sterkt forringet.»

Hvis dette blir en realitet, vil det føre til et stort og irreversibelt inngrep på land og i sjø i et spesielt kystlandskap. Da mister vi det som er blitt et fantastisk turområde for utrolig mange mennesker i Averøy og nærliggende kommuner. I tillegg vil de som har bosatt seg i nærheten få et stort industriområde tett innpå seg. Bortsett i fra det visuelle, vil støyen ødelegge for den kvaliteten de har i dette vakre landskapet.

Kan bli mangelvare

Urørt natur kan bli en mangelvare her på Averøy hvis vi tillater aktører å sprenge ut og endre landskapet i den grad det her ønskes. Er det virkelig dette vi vil overlate til neste generasjoner her på Averøy?

Fiskeoppdrett på land er nok en bedre løsning enn i sjø, men da må det kunne legges i områder som er bedre tilpassa for industri enn i denne værharde og dramatiske naturen på Stavneset.