Statsråden ber om at ingen lager egne koronatiltak – men Kristiansund forlenger karantenereglene

Assisterende rådmann Knut Mostad (til venstre) og kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik i møte i kriseledelsen i Kristiansund.

Assisterende rådmann Knut Mostad (til venstre) og kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik i møte i kriseledelsen i Kristiansund. Foto:

– Dette har fungert og virker å ha bidratt til å utsette spredningen av covid-19 i Kristiansund, sier kommuneoverlegen.

DEL

Fredag ettermiddag ba justisminister Monica Mæland kommunene i landet om å slutte å lage sine egne lokale koronaregler.

Noen timer senere kom Kristiansund kommune med et nytt vedtak om utvidet karantene.

– FHI har nå anbefalt at det ikke lenger fattes lokale vedtak. Jeg velger likevel å forlenge det aktuelle vedtaket med en uke i samråd med fylkesmann og de andre kommunene i Møre og Romsdal, skriver kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik i Kristiansund i en pressemelding fredag kveld.

Han forklarer vedtaket slik:

– Tiltaket som ble vedtatt for en uke siden vurderes å ha fungert godt. Vi har fortsatt få bekreftede tilfeller av koronavirus i Kristiansund. Blant annet ved å hindre tilreising fra områder med høyere smitte av koronavirus har vi klart å holde smitten nede. Vi driver fortsatt med smittesporing og har ingen utbredt smitte i befolkningen. Jeg velger derfor å forlenge vedtak en uke på bakgrunn av at dette har fungert og virker å ha bidratt til å utsette spredningen av covid-19 i Kristiansund, men setter sluttdato 27.03.20, skriver Sandvik.

– Allerede inngripende tiltak

Justisminister Monica Mæland mener ifølge NTB at lokale tiltak ikke er nødvendig når det allerede er innført så inngripende tiltak fra regjeringens hold. Dette forutsetter imidlertid at folk holder seg hjemme og overholder tiltakene.

Flere kommuner rundt om i landet har innført egne karanteneregler. Mæland understreket i sin pressekonferanse fredag at kommunepolitikerne gjør så godt de kan, og at tiltakene er innført i beste mening.

– Men det skaper store utfordringer for eksempel for dem som jobber på kryss og tvers av kommunegrenser, sa Mæland.

Hun viste blant annet til prester som ikke får krysse grensen for å holde begravelser.

– Jeg har bedt fylkesmenn jobbe med kommunene for å se på dette, og hvordan vi kan få dette bedre til.

Vedtaket om karantene

Dette er vedtaket som gjelder i Kristiansund kommune fra og med fredag 20. mars 2020:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

 • Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
 • Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 • Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.
 • Ansatte i offshorenæringen under adekvat oppfølging av arbeidsgiver

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 20.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.

Vil ha samme vedtak i hele fylket

Fylkesmannen har også sendt ut en pressemelding fredag kveld. Der ber Fylkesmannen alle de 26 kommunene i Møre og Romsdal om å fatte likelydende vedtak etter smittervernloven, i sju dager.

– Fram til 19. mars hadde 18 av 26 kommuner gjort karantenevedtak etter smittevernloven. Kommunene fattet vedtakene for å avgrense smitte inn til Møre og Romsdal slik at mengden smittede personer ikke overstiger tilgjengelig kapasitet for helsetjenesten. Det er fremdeles behov for å avgrense smitte til fylket, og intensivere andre forebyggende tiltak, skriver fylkesmann Rigmor Brøste i pressemeldingen.

I de likelydende vedtakene er det en forventning om følgende punkter:

 • Heimekarantene på 14 dagar skal gjelde personar som kjem frå fylka; Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland
 • Vedtaket må sikre at personar og transport som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar er unnateke krav om karantene, vi viser her til DSB sin liste over samfunnskritiske funksjonar
 • Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unntatt krav om karantene
 • Vedtaka sikrar at innbyggarane i Møre og Romsdal kan bevege seg mellom kommunane i fylket, og andre fylke som ikkje er nemnt over
 • Kommunane i vedtaksperioden set i gang/intensiverer andre førebyggande tiltak.

Artikkeltags