Gå til sidens hovedinnhold

Statlige arbeidsplasser: Kommer ikke utenom Kristiansund denne gangen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er det mulig å komme til konstruktive samarbeidsløsninger når det står om statlige arbeidsplasser i Nordmøre og Romsdal – i Kristiansund og Molde? Er det ønske om – og vilje til – å rette opp skjevheter eller skal en åpent og med vilje bidra til å forsterke skjevheter?

I Romsdals Budstikke kan vi lese: «ROR vil beholde NAV-kontorene i både Molde og Kristiansund: - Uheldig å få en ny kamp». Det blir pekt på flere forhold fra intervjuede romsdalsordførere som underbygger ønsket om å fortsette dagens deling mellom Kristiansund og Molde. I artikkelen kommer det også fram en anerkjennelse av at andelen statlige arbeidsplasser er lavest i Kristiansund. Den som vil sjekke tall vil se at andelen statlige arbeidsplasser er uendelig mye lavere i Kristiansund enn i Molde. Når det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal er klart, vil skjevheten bli ytterligere forsterket.

Byr ikke opp til samarbeid

Som et viktig grunnlag for resten av det jeg har på hjertet i denne saken, tar jeg med avslutningen av artikkelen i RB: «Dersom NAV likevel skulle opprettholde sitt tidligere vedtak om felles lokalisering peker regionrådet på flere argument for å velge Molde som kontorsted. – Dette er en debatt vi ikke ønsker velkommen. Skulle det likevel bli en kamp mellom byene vil vi naturligvis arbeide for å opprettholde det sterke fagmiljøet vi har i Molde med langt flere NAV-ansatte enn i Kristiansund, avslutter Torgeir Dahl».

En slik uttalelse byr ikke opp til samarbeid når en legger retningslinjer, intensjoner og beslutninger om bedre fordeling av statlige arbeidsplasser til grunn. Hvis vi fortsetter å holde oss til Kristiansund og Molde, fordi det er mellom disse byene denne saken står, må vi med RORs klare melding regne med det blir nok en trist kamp mellom de to byene. I utgangspunktet er dette en administrativ sak i NAV. Samtidig har det ikke vært til å unngå at saken også er blitt politisk!

Bare så det er sagt – jeg legger til grunn at felles lokalisering skal gjennomføres, uten at det er noe jeg ivrer for.

Kommer ikke utenom Kristiansund

For de fleste er det enklest og minst belastende å fortsette som før. Det gjelder for politikere som for andre. Men hvis en legger til grunn at beslutningen om felles lokalisering skal skje, er det svært vanskelig å komme utenom Kristiansund. I hvert fall hvis en skal legge vekt på sentrale retningslinjer for statlige arbeidsplasser og om en skal legge vekt på fylkeskommunens påpeking av at det er Kristiansundsregionen som må prioriteres når det kommer til statlige arbeidsplasser.

Hvi en mener noe med å tette eller minske gapet i andelen statlige arbeidsplasser, kan en ikke legge til rette for, eller arbeide for, at gapet blir større. Heller ikke kan en ved hver korsvei si at neste gang skal du prioriteres, men akkurat nå passer det ikke. Ikke denne gang heller!

Vi må gå fra ord til handling og minske gapene. Da må det gis ved dørene, og en kommer ikke utenom Kristiansund i denne saken.

Les også

Etter politireformen: 112 flere ansatte i Ålesund, 4 færre i Kristiansund

Les også

Jobber for statlige arbeidsplasser til Smøla – ber om møte med departementet

Les også

Fylkesutvalget: - Legg Nav-ombudet til Kristiansund

Les også

Ordføreren om Nav-plasseringen: – Ikke mulig å komme utenom Kristiansund

Kommentarer til denne saken