Kristiansund kommune gjennomfører en spørreundersøkelse og en folkeavstemning om eventuell overgang fra Møre og Romsdal til Trøndelag.

Undersøkelsen blir visstnok gjennomført med et skjema inneholdende skalaer som avviker fra skalaene man normalt benytter. Skjemaet distribueres til personer som ikke nødvendigvis utgjør et representativt utvalg av kommunens innbyggere. Også personer som ikke berøres av Kristiansunds regiontilhørighet skal ha mottatt det. Av dem som får skjemaet svarer bare litt over 20 prosent. Litt over halvparten av disse oppgir å ha «høy tilhørighet til Møre og Romsdal».

I folkeavstemningen deltar knapt 30 prosent av kommunens innbyggere. Ti stemmesedler somles bort, mens litt over 60 prosent av de resterende sedlene formidler ønske om at Kristiansund skal bli værende i Møre og Romsdal.

Både spørreundersøkelsen og folkeavstemningen er opplagt beheftet med statistiske svakheter. Likevel blir resultatene tolket som at kristiansundere helt klart foretrekker nåværende regiontilhørighet. Denne tolkningen vil da også bli lagt til grunn for fremtidig politikk. Forstå det den som kan.

Les også

Var det egentlig Trøndelag vi ville?

Les også: Klart signal fra kristiansunderne

Les også: Slappere Trøndelag-ballong