Salmon Evolution etablerer anlegget på Indre Harøy i Hustadvika, og tirsdag var det markering med «første spadetak» på området.

Arbeidet er nå i den første av tre faser før anlegget står klart. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn.

Målet er å få første smolt på plass i fjerde kvartal 2021, med første slakting ett år etter.

– Blir satt på kartet

«Ideen om å etablere et oppdrettsanlegg på det som var et nedlagt steinbrudd kom for flere år siden, da gründerne så at tomten lå helt perfekt til for landbasert oppdrett. For gründerne Ingjarl Skarvøy, Per Olav Mevold, Kristofer Reiten og Jonny Småge har motivasjonen hele tiden vært å skape noe i egen region», skriver Salmon Evolution i en pressemelding.

– Prosjektet vil i seg selv skape mange nye arbeidsplasser, men kanskje enda viktigere blir ringvirkningene. Tenk deg for en erfaring vi, og alle involverte parter, vil tilegne oss gjennom dette prosjektet – vi vil sitte på noe helt unikt. Det vil oppstå teknologiutvikling, nye forretningsmuligheter, og regionen vil definitivt bli satt på kartet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gledens dag å se at det har kommet maskiner på tomten, men feiringen tar vi når fisken har kommet i karene, sier Kristofer Reiten i pressemeldingen.

Konstituert CEO, Håkon A. Berg, mener oppstarten er en viktig milepæl.

– Landbasert oppdrett vil bli et viktig supplement til konvensjonelt oppdrett i framtiden. Vi skal benytte det rene og friske sjøvannet til å gi laksen optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Og tilnærmingen til produksjon av landbasert laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk, mener vi har en lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter, sier Berg i pressemeldingen.

Mer landbasert

Også i nabokommunen Averøy kommer det et anlegg for landbasert fiskeoppdrett. 28. november i fjor fikk Averøy Seafood godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å etablere anlegget på Tøfta i Øksenvågen.

Planene til Averøy Seafood består av en fabrikk for settefiskproduksjon og et nedsenket basseng for matfiskproduksjon. Hele verdikjeden fra rogn og yngel til ferdig oppdrettslaks er anlagt i en sammenhengende produksjonslinje som er integrert med bygg for slakteri og pakking.

Fredrikstad Seafood var først ut med oppdrett av fisk på land i Norge, og mottok første smolt i slutten av mai 2019. Det skriver Tekfisk, som i denne artikkelen har en oversikt over planlagte landbaserte oppdrettsanlegg i Norge.