Helse Møre og Romsdal mener det. I 2021 vedtok Stortinget at fødeavdelingen i Kristiansund skulle være åpen til nytt sykehus står ferdig. I regjeringsplattformen - styringsdokumentet Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen vedtok - er det skrevet at fødeavdelingen i Kristiansund skal holdes åpen. Den åpner også for at fødeavdelingen kan bestå også etter at nytt sykehus i Molde står ferdig.

Etter et glimrende rekrutteringsarbeid av det lokale rekrutteringsteamet kunne avdelingen gjenåpne 6. juni i år, etter å ha vært stengt over et år. Folket og ansatte jublet! Endelig! Avdelingen var åpen i tre uker frem til feriestengning. I løpet av sommerstengingen ble en ansatt sykemeldt. Helse Møre og Romsdal ser ingen annen utvei enn å STENGE avdelingen. Klinikksjef Johnsen uttaler til TK 28. juli at vikar ikke er et alternativ og videre at nyansatte ønskes å beholdes i helseforetaket – underforstått på andre fødeavdelinger! På Helse Møre og Romsdals hjemmeside finnes ingen utlysning verken etter fast ansatt eller vikar. Dette kan ikke forstås på annen måte en at de ikke engang prøver!

Ingen respekt

Helseforetakene er ikke underlagt demokratisk kontroll. Med det mener jeg at velgerne ikke har innflytelse på hvem som styrer og hva de bestemmer. Helse Møre og Romsdal viser heller ikke respekt for demokratiet da de ikke klarer, og viser ingen intensjon om, å rette seg etter et stortingsvedtak, en regjeringsplattform eller bevilgninger over statsbudsjettet.

Norske velgere – vi vanlige folk – roper til våre politikere om å gripe inn i områder som strømpriser, drivstoffpriser og fødselsomsorgen. Men de er handlingslammet fordi de har gitt fra seg den politiske styringen til byråkratene. Og byråkratiet bryr seg kun om egen økonomisk «målstyring». At kvinner som skal føde og babyer får økt risiko, er underordnet. At storting og regjering har beordret de til å holde fødeavdelingen åpen, velger de å se bort fra – fordi de selv mener noe annet.

Valg blir uvesentlig

Jeg er en stor tilhenger av demokratiet og jeg føler nå at jeg er i ferd med å miste det! Jeg kan ikke ved neste kommune- og fylkestingsvalg eller neste stortingsvalg stemme bort klinikksjef Johnsen, direktør Bakke, styret i Helse Møre og Romsdal eller ledelsen i Helse Midt Norge. Hvilket parti jeg stemmer på virker å være uvesentlig da Helse Møre og Romsdal faktisk kan velge å se bort fra demokratiske vedtak fattet av Norges høyeste organ og den sittende regjerings vedtatte politikk.

Modellen må fjernes

Hvis man fortsatt lurer på hvordan i all verden Trump kom til makten i USA vil man kunne få et innblikk hvis man studerer Helseforetak vs vanlige folk. Vi vanlige folk overkjøres. Forrige regjering med H, Frp, V og KrF redet grunnen. Frp har riktignok innsett at fødeavdelinger er viktige for lokalsamfunn og for å beholde kvinner i distriktene og støtter nå fortsatt fødeavdeling i Kristiansund. Nå er det opp til Ap og Sp å vise at demokratiet også gjelder for sykehus og fødeavdelinger.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har uttalt at hun vil «riste litt» i foretaksmodellen. Helse Møre og Romsdals forakt for demokratiet bør få også helseministeren til å innse at modellen trenger mer enn litt forsiktig risting. Den må rett og slett fjernes!

Les også

Hvorfor kan man ikke bruke vikarer?