Stangvik Historielag er ute med årsskrift også i 2022. Dette er det 16. i rekken.

Nedslagsfeltet til Stangvik Historielag følger grensene for gamle Stangvik kommune, før denne ble oppløst i 1965. Innholdet i årsskriftet er snekret sammen etter en oppskrift som leserne vil kjenne igjen. Her er det mye variert lokalhistorisk stoff, krydret med mange gamle foto.

Artikkelforfattere i år er: Lars Kvande (dikt), Marit Haugen, Erling Myrbostad, Torbjørn Polden, Sturla Brørs, Svein Aarnes, Gunn Signe Aarnes, Ildri Kvande (dikt), Anders Sæterøy (redigert utdrag av avisartikkel fra 1938) og Odin Hals. Redaksjonen har bestått av Marit Haugen, Torbjørn Polden og Lars Steinar Ansnes. Mediahuset på Sunndalsøra står for den grafiske produksjonen.

Heftet koster 150 kroner, og blir solgt på lokale utsalgsplasser. En kan også kjøpe årsskriftet ved å kontakte Marit Haugen eller Einar Grønnes direkte.