Stangvik historielag så dagens lys i 2007, og har siden da gitt ut årsskrift. Så også i koronaåret 2020. Leder Einar Grønnes skriver i forordet at det meste av planene ble avlyst i år.

– I aktivitetsplana var det store forhåpninger til å få gjort fleire ting i tilkytning til historielaget, men måtte settes på vent, skriver Grønnes.

Både turer og kulturelle vandringer ble avlyst.

– Vi får håpe det blir normale tilstander til sommaren igjen, slik at vi får gjennomført turane og andre arrangement, skriver Grønnes.

Han roser redaksjonsnemnda som igjen har laget et årsskrift med mye godt stoff.

– Dei ønsker at enda fleire engasjerer seg og bidreg med stoff, skriver lederen.

Redaksjonen for årets skrift har bestått av Marit Haugen, Lars Steinar Ansnes, Grete Aarnes og Torbjørn Polden.

Årsskriftet selges på lokale utsalgsplasser, og det er mulig å kontakte historielaget for kjøp.