Ser i avisen at Ålesund bystyre og Statens Vegvesen vil etter 50 års hvile endelig sette i gang bygging av veien Moa-Ålesund sentrum. Trafikkproblemene Moa-Ålesund sentrum har vært tatt opp i flere avisartikler for lang tid tilbake, men ingen reaksjon fra verken politikere eller fra alle vesener i Molde, som har det overordnede ansvaret for samferdsel i hele fylket, ikke bare i Romsdal.

Det kan se ut som at det skal brukes 50 år gamle planer for en ny innfartsvei til Ålesund. Både oppstigningen fra Gåseidvika til Lerstad er utdatert, samtidig som det båndlegger store områder av de beste boligtomter i byen. Det planlegges også et gedigent trafikkryss på Lerstad, som er det største, fineste fritids- og rekreasjonsområdet rundt Lerstadvannet. Dette er rene vandalismen og en dårlig trafikkløsning. Bygg heller hovedkrysset i Gåseidvika med tunnel helt til Moa, som er langt bedre både trafikk- og miljømessig. Bygg først en firefelts vei Sentrum-Gåseidvika og så en ny tunnel nr. 2 til Moa om 10 år. Broen i Volsdalen er også en raritet, for det er vel ikke vanlig å bygge bro på en hovedvei over en sidevei? Så denne broa må rives, så får heller trafikken til Ålesund-tunnelene finne seg i å kjøre om Sundgata. Miljølokket i Volsdalen har stått på vent i flere tiår, og må bygges som rett og felt av 2 på innfartsveien kan bygges i tunnel under Nørvegata, så kan den ledige traseen mot byen brukes ny vei fra Volsdalsberga til sentrum, og i tillegg får man utvidet forsterkning for Stadion og Sparebanken Møre Arena.

Må løfte blikket

Er det noen i Regionbyen Ålesund som kan løfte blikket å se noen tiår frem i tid og samtidig sende noen signaler til Molde; at Ålesund og Sunnmøre er den største og viktigste del av fylket, og betaler den største regningen.

Det er ikke aktuelt med bomring i Ålesund for Sunnmøre har betalt enorme summer ved å kjøre den lange og krokete Romsdalsveien i over 80 år, og dessuten var denne veien stengt i to år, mens de bygde Innfjordtunnelen, en tunnel som ikke Sunnmøre ville ha og som forlenget Eksportveien.

Ser at vegetaten i Molde vil oppgradere Brusdalsveien, men det må stoppes, både på grunn av topografien og vannkilden til Ålesund-regionen. Derfor er dette ikke aktuelt. Bygg heller den viktige veien for Ålesunds fremtid på nordsiden for her har det et langt bedre terreng å bygge, som en fremtidig stamvei med tunnel til Rødset til Alvika og videre østover.

Pinlig spørsmål?

Sunnmøringene er dritlei av alle midlertidige og provisoriske løsninger og ikke minst alle feilinvesteringer på den såkalte eksportveien. Stopp stormannsgalskapen i Molde vedr. Møreaksen, en vei mellom Ålesund og Molde, møringen og andre skal ikke på øyhopping i Romsdal, men en stamvei fra Ålesund til Hjelset. Denne blir flere mil kortere og det kan bygges helt ny felles stamvei for E39 og E136, og den blir langt billigere å bygge og vedlikeholde enn 2 veier.

Spørsmålet er stilt tidligere uten svar? Er spørsmålet pinlig?

Les også

E39 Møre og Romsdal: Hafast + Møreaksen er en katastrofe