10. desember er den internasjonale menneskerettighetsdagen. Soroptimist International har gjort dette til sin spesielle dag, fordi arbeidet for likestilling er også det samme som å arbeide for menneskerettigheter.

Alle land som er tilsluttet FN, har også sluttet seg til Menneskerettighetserklæringen av 1948. I første artikkel står det «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Likestilling er et av flere viktige bærekraftmål i FNs felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Soroptimistene tror at en viktig nøkkel til en lysere fremtid for likestilling og menneskerettigheter, er at alle jenter må få adgang til utdanning. Jenter som er utsatt for å bli giftet bort som barn eller ungdom, eller står i fare for å bli ofre for menneskehandel, må få adgang til skolegang der de kan oppleve trygghet, og få kunnskap som kan hjelpe dem i viktige livsvalg.

I Kristiansund Soroptimistklubb har vi støttet kvinneprosjekt både lokalt og internasjonalt. Vi jobber i hele verden for at jenter skal få adgang til utdanning, bedre helse- og leveforhold, som igjen setter kvinner i stand til å lede og å finne arbeid.

Ønsker du å engasjere deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Følg oss gjerne på Facebook under Kristiansund Soroptimistklubb, og mer informasjon og kontaktopplysninger finner du på Kristiansund.soroptimistnorway.no.