I november i fjor ble det registrert 4.000 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ved St. Olav. I år er antallet mer enn tredoblet, til 14.547 brudd, skriver Adresseavisen.

Hovedårsaken er innføringen av et nytt journalsystem. Etter at det nye journalsystemet Helseplattformen ble innført 12. november, har sykehuset økt bemanningen og til dels kjørt med doble vaktskift for å kunne håndtere pasientene.

– Dette viser at ansatte har altfor høy arbeidsbelastning. På grunn av alle problemene med Helseplattformen, trenger vi mange flere ansatte på jobb enn ved normal drift. Vi har dessverre ikke god nok tilgang på vikarer. Dermed blir det de samme ansatte som må gjenbrukes hele tiden, sier hovedverneombud Anne Berit Lund.

I november er det registrert 58.000 overtidstimer blant sykehusets ansatte. Dette er 20.000 timer flere enn i november 2021.

Lund sier hun er bekymret for helsa til de ansatte.

Høy arbeidsbelastning gir stor slitasje på sykehusets ansatte, er den klare beskjeden fra administrerende direktør til styret. Samtidig er arbeidsmiljøutvalget bekymret for en betydelig tretthet i organisasjonen fordi ansatte opplever at det tar lang tid å rette feil og forbedre arbeidsflyter i det nye journalsystemet.

– Løsningene i Helseplattformen sinker tempoet i driften av sykehuset. Folk jobber tungvint. Vi kan ikke fortsette å drive sykehuset på denne måten, uttalte nylig sykehusdirektør Grethe Aasved til Adresseavisen.