Det melder St. Olavs hospital onsdag kveld, skriver Nidaros.

– Den høye tilstrømmingen av pasienter til St. Olavs hospital, kombinert med høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør at sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, skriver de i en pressmeldingen.

Ifølge sykehuset har det de siste ukene vært rundt 30-50 utskrivningsklare pasienter på sykehuset, noe som gir betydelige kapasitetsutfordringer når det samtidig er stor tilstrømming av nye pasienter.

De informerer videre om at det i tillegg til stor pågang av andre akutt syke pasienter, legges det inn stadig flere pasienter med covid-19. Der har antallet de siste dagene har ligget mellom 20 og 30. Sykehuset tar også hånd om pasienter fra Ukraina, skriver de i pressemeldingen.

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette utfordrer pasientsikkerheten og medfører at vi må avlaste situasjonen med en rekke ekstraordinære tiltak. Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i pressemeldingen.

Driftssituasjonen overvåkes fortløpende og det gjøres hele tiden justeringer i driften, opplyses det om.

– Endringene medfører ingen forandring i kapasitet for øyeblikkelig hjelp og annen behandling som ikke bør vente, sier Aasved.

Pasienter som får utsatt sin behandling får beskjed fra aktuell avdeling, og de trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset, skriver de i pressemeldinga.