(Nettavisen): Økte priser og renter i år har ført til betydelige økte utgifter for husholdningene, ifølge SSB. Blant de som rammes hardest er enslige forsørgere og barnefamilier.

– Prisene på viktige varer som strøm og drivstoff har økt ekstraordinært mye, og boliglånsrentene har steget mer enn forventet. Dermed har husholdningenes kjøpekraft blitt betydelig redusert sammenlignet med hva man kunne forvente i 2022, sier SSB-forsker Thor Olav Thoresen.

I måneden har husholdningene ifølge SSB en økning i utgiftene på 1500 kroner i måneden.

SSB har beregnet hvor stort det uventede «økonomiske sjokket» som følge av disse endringene i økonomien er for husholdningene, og hvordan ulike husholdningene rammes forskjellig.

– Dette betyr at inntekten etter skatt som en gjennomsnittlig husholdning hadde regnet med å ha i 2022, har blitt 18 000 kroner lavere som følge av pris- og renteøkninger, sier Thor Olav Thoresen.

SSBs utregning

Beregningene viser at husholdningenes utgifter, isolert sett og i gjennomsnitt, har økt med 27 000 kroner. De fordeler seg omtrent slik:

  • Økte renteutgifter: Ca. 8000 kroner
  • Økte utgifter til strøm: Ca. 3 700 kroner
  • Økte utgifter til drivstoff: Ca. 2 800 kroner
  • Økte utgifter til matvarer: Ca. 1 700 kroner
  • Økte utgifter ellers: Ca. 11 000 kroner

Rammer de med lavest inntekt

Inntektene øker også med 9000 kroner mer enn forventet. Det skyldes økning i lønn og pensjoner, økte renteinntekter og redusert skatt som følge av økte renteutgifter. Når vi trekker de økte inntektene fra de økte utgiftene, sitter vi igjen med en netto utgiftsøkning på 18.000 kroner, som tilsvarer 1500 kroner i måneden.

Når de økte utgiftene måles relativt til husholdningenes inntekt etter skatt (disponibel inntekt), taper husholdningene med lave inntekter noe mer enn resten av husholdningene.

Utgifter til matvarer, strøm og drivstoff er såkalte nødvendighetsgoder som normalt utgjør en større andel av budsjettet til husholdninger med lav inntekt enn for husholdninger med høy inntekt.

– De økte utgiftene rammer de som har lavest inntekt noe mer enn de andre. I denne gruppen er det også mange som allerede lever på et stramt budsjett, som gjør det vanskeligere å kutte forbruket, sier Thor Olav Thoresen.

Enslige forsørgere og par med barn har også fått en høyere belastning av de økte utgiftene enn gjennomsnittet for husholdningene. Reduksjonen i disponibel inntekt er på henholdsvis 3,5 og 3,1 prosent, mot 2,7 prosent som gjennomsnitt for alle husholdningstyper.

– Hovedårsaken til at mange barnefamilier kan merke de økte utgiftene noe mer enn andre er økte renteutgifter. Mange barnefamilier er i en etableringsfase med høye boliglån, sier Thor Olav Thoresen.

LES OGSÅ: