En spørreundersøkelse gjennomført av Kristiansund og Nordmøre Havn viser – ifølge havneselskapet – at havnas brukere er godt fornøyde med havneforhold, tilrettelegging og ikke minst servicenivå.

– Dette motiverer til videre innsats, sier markedsansvarlig Erika Indergaard i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Havneselskapet gjennomførte undersøkelsen i februar og spurte brukerne hva de mener om kai- og tjenestetilbud, servicenivå og prisnivå. Undersøkelsen rettet seg både mot fartøy, rederier og agenter, terminaloperatører og speditører, mannskap, vareeiere og de lokale representantene ute i havnedistriktet.

Resultatet av undersøkelsen bygger på 58 tilbakemeldinger. Den viser – ifølge pressemeldingen – at 95 prosent av brukerne er fornøyde med Kristiansund og Nordmøre Havn, og at selskapet leverer bra på det som brukerne opplever som viktig. Mest fornøyd er brukerne med kompetanse og erfaring hos havnevakt, havnas beliggenhet (nærhet), innseilingsforhold, havneforhold og kaifasiliteter samt tilgjengelighet og responstid hos havnevakt. De fleste stiller seg nøytrale til prisnivå (verken fornøyd eller misfornøyd).

– Veldig kjekt

– Det er veldig kjekt for alle oss som jobber i KNH, og spesielt for havnevakta, å få denne bekreftelsen på at brukerne er fornøyde. Det motiverer til videre innsats. Vi har fått masse kunnskap om hva brukerne vektlegger ved valg av havn og hvordan de vurderer innsatsen vår på disse områdene. Dessuten har vi fått nyttige innspill på forhold som kan forbedres og det vil vi ta med oss videre, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Resultatene fra brukerundersøkelsen har blitt presentert for havnerådet og styret. Både havnerådsleder Ingrid O. Rangønes og styreleder Birgitte Røsgaard er – fortsatt ifølge havneselskapet pressemelding – godt fornøyde med tilbakemeldingene fra brukerne.

– Å drive havn er vårt hovedformål og det skal vi gjøre på en forretningsmessig god måte med kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker drift. Vi er til for brukerne, og da er det kjekt at så mange mener at havneselskapet og de ansatte gjør en god jobb, sier Røsgaard.

– Det er gledelig å se at havnas brukere er godt fornøyde med jobben som havneselskapet gjør, og vi er imponert over servicenivået som havna leverer. Ambisjonen om å være Midt-Norges beste og mest effektive havn er absolutt innen rekkevidde, sier Rangønes.

PS: Havneselskapet har lansert nye nettsider, du kan ta en titt her.