Sprik mellom fylkesmannens og politikernes standpunkt til bygging i strandsonen

Hovedutvalget for plan og bygning i Kristiansund kommune ønsker å strekke seg langt for å tillate bygging i strandsonen.