Gå til sidens hovedinnhold

Sprengningsarbeid fører til stengt veg

E39 mellom Leirvika og Renndalen kan bli stengt i inntil 20 minutter når det blir utført sprengningsarbeid.

Anleggsarbeidet er nå godt i gang ved Stokkbakkene, og fram til våren 2021 vil dette hovedsakelig foregå i uberørt terreng. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er rundt 40 prosent av den nye vegen som skal bygges i uberørt terreng, mens ca. 60 prosent av byggearbeidet skal skje på dagens veg.

– De kommende månedene vil trafikkavviklingen i all hovedsak gå som normalt, men når vi skal sprenge vil det være nødvendig med korte, midlertidige stengninger av vegen. Årsaken er at det da må etableres en sikkerhetssone på 700 meter. Dersom det skulle vise seg å være nødvendig med opprydningsarbeid etter salvene, kan vegen være stengt for trafikk i inntil 20 minutter, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Les også

Endelig – nå kunne champagnen sprettes!

Han legger til at dette ikke vil skje daglig, men at det i noen perioder kan bli kortvarige stengninger av E39 i forbindelse med sprengning én til to ganger daglig.

– Det kan også være nødvendig å stenge E39 i inntil 20 minutter på grunn av anleggsmaskiner eller andre midlertidige hindringer i vegbanen. Dette vil i så fall være mer unntaket enn regelen, men vi oppfordrer alle som ferdes på strekningen om å være ute i god tid og vise hensyn til de pågående anleggsarbeidene, sier Innerdal.

Ved eventuelle kortvarige vegstengninger vil det legges til rette for at kollektivtrafikken skal gå mest mulig uhindret.

Bildet viser anleggsarbeidet, som nå har kommet godt i gang. Her ved Stokkbakkene kan man skimte de første 100–150 meterne av nye E39 Leirvika-Renndalen.

Prosjektet E39 Betna-Stormyra

  • Samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny veg med gulstripe
  • Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter
  • Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim
  • Lengre del av dagens veg er dårlig egnet som europaveg på grunn av smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.
  • Dagens veg går gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Ny veg skal gi bedre bo- og miljøforhold, og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet.

Kilde: Statens vegvesen.

Kommentarer til denne saken