Med idrett på timeplana

Det meste er klart rundt det nye programfaget breddeidrett ved Sunndal videregående skole.