- Styrets hovedoppgave i første omgang blir å få fortgang på prosjektet. Vi må også få med enda flere medlemmer som kan være med å dra lasset, sier nyvalgt leder Børre Tangen til TK-sporten.

Direktøren ved Surnadal Hotell får med seg grunneier Svein Sylte som nestleder i landets ferskeste golfklubb. Olav Heggset, Peder Kristen Øye og initiativtaker Jon Einar Botten utgjør resten av styret, mens Lars Johan Berset og Jon Magne Sæter ble valgt vararepresentanter.

For øvrig ble Lars Løseth og Knut Haugen valgt som revisorer, mens Geir Garte, Ingebrigt Gjerstad og Brynhild Tjelle får som valgkomite jobben med å finne ny folk til styret ved neste korsvei. De hadde i går nøyaktig 38 medlemmer å velge mellom.

Rimelig klubb
Det er slett ingen ruin å bli medlem av Surnadal Golfklubb. I alle fall ikke i denne omgang. Medlemskontingenten ble satt til 350 kroner, men så finnes da også selve golfbanen bare på papiret enn så lenge.

Arkitekten som har tegnet golfbanen på oppdrag fra Jon Einar Botten, har foreslått at medlemmene senere får kjøpe en andel i banen for kroner 4.000 og at kontingenten høyes til 2.500,-.

- Selv da er vi blant de rimeligste, kunne P.K. Øye fastslå etter å ha sett oversikt hva medlemskap koster i de andre golfklubbene i landet.

- Vi får ved en senere anledning finne ut det eksakte prisnivået som klubben bør legge seg på, sa Tangen, som kunne fortelle at han allerede hadde fått henvendelser om medlemskap fra personer bosatt i trønderhovedstaden.

Inn med penger
Det planlegges nå to golfbaner uavhengig av hverandre i Surnadal. Olav Sæter var først ute med sine planer, men må nå se seg forbigått av Jon Einar Botten og hans prosjekt på Syltøran.

Tangen og Sylte kunne forleden presentere de ferdige planene for en 350 dekar stor bane. Både kommunen og de ni private grunneierne er positive til den 2,5 km store golfbanen.

Surnadal Golfklubb håper å kunne ha treningsfeltet og de par, tre første hullene klare i løpet av neste år. Allerede utpå sensommeren 2002 håper Tangen at surnadalingene kan slå seg gjennom den 9 hull store banen. Prosjektet er kostnadsberegnet til drøye 6.6 millioner kroner.

- JeBo-Gruppen har lovet å legge betydelig med penger i potten for i sikre framdrift i arbeidet med banen. Da snakker vi om en million kroner eller kanskje mer, sa en optimistisk Børre Tangen, som allerede har sendt søknad om spillemidler til golfbanen.