Spillemidler til tursti og flere andre anlegg - sjekk hvem som får penger i år

Til høsten skal arbeidet med en tursti i Todalen for alvor komme i gang.