Her kan det bli helsefarlig å spille fotball: - Kommunen er i en presset økonomisk situasjon

Formannskapet avslår søknaden fra CFK og KFK om å flytte dagens kunstgressdekke fra Kristiansund stadion til Idrett.