Bare skryt på skøytehall-åpning

Av

Alle skrøt av Arena Nordvest og Kristiansund som klarer å få til en skøytehall som rommer allsidig aktivitet.