Averøy kommune skal vurdere å bygge ny idrettshall

Kommunen skal vurdere om det er hensiktsmessig å bygge en idrettshall i stedet for gymsal på nyskolen.