Flere nordmøringer med gode resultater i friidrett

Veidekkelekene på Lillehammer er et av de største friidrettsstevnene i Norge.