Flittige hender og god støtte gir lys hele året

Dugnadsånden lever i beste velgående i Freimarka.