Veteraner og nye ildsjeler tar tak for tak for å legge til rette for håndballfest

Jan Skipnes har vært med å arrangere håndballcup i Kristiansund siden slutten av 90-tallet.