Rådmann Ingebrigtsen: – Ny idrettshall ligger langt fram i tid

Rådmann Arne Ingebrigtsen ønsker å presisere at en utvidelse av Atlanten-prosjektet ligger flere år frem i tid. Fokus nå er å gjøre ferdig Atlanten stadion, slik det er vedtatt i bystyret.