Bladde opp 5 millioner for å få bedre plass

Braatthallen hadde behov for mer plass. Nå lagres masse utstyr på Hagelin.