Løftet inn flere tusen til kreftsaken

Tunge løft ga penger i kassen!