Samlet i Nordvesthallen for å bryte

– Vi har fått en del nye venner på stevnet, men vi er ikke venner på matta!