Denne gjengen kan bli stammen i KBKs første damelag

Eliteserieklubben skal diskutere om de skal utvide satsingen til også å gjelde jenter.