Målet var å bli klar til fredagens kamp. Nå frykter Hopmark ny tid på sidelinjen

– Det er sånn fotballen er, den er brutal.