Kan bli idrettshaller på Hagelin

I fjor kjøpte han en lagerhall og en stor tomt ved Hagelin.