Fikk tommel ned for å starte planlegging av nye idrettshaller nå

Alle er enig om at byen trenger en ny idrettshall. Men per i dag er det ikke penger å finne til prosjektet.