De nye folkevalgte må ta stilling til nye hallprosjekter

Dagens folkevalgte spiller ballen videre til det nye bystyret når det handler om å utvikle Atlanten Idrettspark med nye haller og nytt varmtvannsbasseng.