Pådriver for å slippe inn jentene

Neas håper jenter får et akademitilbud på linje med gutter.