Neste år blir det også kvinnefotball på Kristiansund stadion

Emma Blomsø Bunes er en av flere lovende jentespillere i Kristiansund. Neste år blir det et seniortilbud i regi av KBK.

Emma Blomsø Bunes er en av flere lovende jentespillere i Kristiansund. Neste år blir det et seniortilbud i regi av KBK.

Stiller i 3. divisjon i 2020.

DEL

Eliteserieklubben sendte tirsdag ut en pressemelding hvor de forteller at det neste år både skal spilles kvinnefotball og herrefotball på Kristiansund stadion.

«Styret i Kristiansund Ballklubb (KBK) har vedtatt å etablere et seniorlag for kvinner til neste sesong. Eliteserieklubben stiller seg også i spissen for å etablere et akademitilbud for jenter.

- Dette er et viktig steg for kvinnefotballen på Nordmøre og en historisk beslutning for KBK, som har skrevet historie på så mange andre måter, sier styremedlem Peter Offenberg, som sammen med Heid Snekvik på vegne av KBK-styret har vært i dialog med KBKs samarbeidsklubber om kvinnesatsingen.

I september mottok KBK et brev fra samarbeidsklubbene Frei, Nordlandet, CFK, KFK og Dahle hvor de ba KBK om å ta en lederrolle for kvinnefotballen på Nordmøre gjennom å etablere et seniorkvinnelag og et akademitilbud for jenter.

I etterkant av dette initiativet har KBK jobbet med samarbeidsklubber og partnere, og prosjektet har blitt møtt med positive tilbakemeldinger. Arbeidsgruppa som har utredet saken, presenterte sitt forslag for KBKs styre mandag kveld. Styret stilte seg enstemmig bak innstillingen fra arbeidsgruppa.

KBK stiller et seniorlag for kvinner i 2020 og etablerer et akademitilbud for jenter i alderen 11–16 år, og starter nå arbeidet med å organisere og finansiere aktiviteten i 2020. Klubbens kvinnelag deltar i 2020 i 3. divisjon, men målsettingen er å gjøre oppholdet i divisjonen kortest mulig. På sikt er målet å være en del av toppfotballen i Norge også for kvinner.

Akademitilbudet skal bygge på en hospiteringsmodell mot klubbene og et samarbeid med fotballkretsen på samme måte som på guttesiden.

– For å komme i gang, etablerer vi kvinnesatsingen som en avdeling i KBK. Hvordan dette skal organiseres i framtiden, får vi komme tilbake til, det viktigste nå er å etablere et tilbud for kvinnerunder KBK-navnet. Dette er et viktig skritt både for klubben og for kvinnefotballen på Nordmøre, sier Peter Offenberg.

Klubben ønsker også å være en del av den utviklingen som skjer i fotballen nasjonalt og internasjonalt, hvor kvinnefotballen trekkes nærmere de største miljøene på herresiden for å få best mulig vilkår for å utvikle seg».

Send inn tekst og bilder «

DEL MED OSS: Skriv om ditt lag og din sportsopplevelse!

Artikkeltags