Møtte opp i Hoseths bryllup - det var var bare ett problem ...

Brystkreftforeningen inviterte trenerne i KBK med på frokost.