KBK med mål om å verve over 200 frivillige

KBK er helt avhengig av mange frivillige hender for å få fotballklubben til å gå rundt.